Home / ข่าวสาร LPG-NGV / ปตท.วางแผนเพิ่มปั๊ม NGV รับปี54

ปตท.วางแผนเพิ่มปั๊ม NGV รับปี54

ปตท. มีแผนเตรียมเพิ่มจำนวนปั๊ม NGV ใหม่เพื่อเป็นการขยายตัวรองรับกับจำนวนรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้ก๊าซ NGV ทำให้ปริมาณรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีจำนวนสูงถึง เกือบ 2 แสนคันในปัจจุบัน ซึ่งสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของปตทที่มีอยู่เกือบ 400 สถานี ในปัจจุบัน ยังไม่คลอบคลุมความต้องการ

สำหรับในปี 2554 นั้น นายณัฐชาติ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่ามีแผนที่จะทำการขยายจำนวนปั๊ม NGV ให้ครบจำนวน 460 สถานีภายในสิ้นปี เพื่อตอบรับกับแผนที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ปัจจุบันราคาก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นอยู่ยังไม่จูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนสถานีก๊าซธรรมชาติ ทำให้อาจมีโครงการที่ภาครัฐลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างสถานี NGV เพิ่ม

About Admin

Check Also

ส่อเค้าวุ่น!! โครงการแท็กซี่เปลี่ยนจาก LPG เป็น NGV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *