Home / วันหยุดทำการ THAIGASCAR ประจำปี 2565

วันหยุดทำการ THAIGASCAR ประจำปี 2565

ปฏิทินวันหยุด THAIGASCAR

เดือน วัน รายละเอียด
วันหยุด THAIGASCAR เดือนมกราคม  
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร

วันหยุดทำการเดือนมกราคม 2565

 • 1 มกราคม – หยุดวันขึ้นปีใหม่
 • 2 มกราคม – หยุดประจำสัปดาห์
 • 3 มกราคม – หยุดเทศกาลปีใหม่
 • 4 มกราคม – หยุดเทศกาลปีใหม่
วันหยุด THAIGASCAR เดือนเมษายน  
วันพุธ
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันหยุดทำการเดือนเมษายน 2565

 • 6 เมษายน – หยุดวันจักรี
 • 13 เมษายน – หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
 • 14 เมษายน – หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
 • 15 เมษายน – หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
 • 16 เมษายน – หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
 • 17 เมษายน – หยุดประจำสัปดาห์
วันหยุด THAIGASCAR เดือนพฤษภาคม  
 
วันอาทิตย์
วันจันทร์

วันหยุดทำการเดือนพฤษภาคม 2565

 • 1 พฤษภาคม – วันแรงงานแห่งชาติ
 • 2 พฤษภาคม – หยุดชดเชยวันแรงงาน
วันหยุด THAIGASCAR เดือนมิถุนายน  
วันศุกร์

วันหยุดทำการเดือนมิถุนายน 2565

 • 3 มิถุนายน – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
วันหยุด THAIGASCAR เดือนกรกฎาคม  
วันพฤหัส

วันหยุดทำการเดือนกรกฎาคม 2565

 • 28 กรกฎาคม – หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันหยุด THAIGASCAR เดือนสิงหาคม  
วันศูกร์

วันหยุดทำการเดือนสิงหาคม 2565

 • 12 สิงหาคม – หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันหยุด THAIGASCAR เดือนตุลาคม  
 
วันพฤหัส
 
วันอาทิตย์
วันจันทร์

วันหยุดทำการเดือนตุลาคม 2565

 • 13 ตุลาคม – หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • 23 ตุลาคม – หยุดวันปิยมหาราช
 • 24 ตุลาคม – หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันหยุด THAIGASCAR เดือนธันวาคม  
วันจันทร์
 
 
วันเสาร์

วันหยุดทำการเดือนธันวาคม 2565

 • 5 ธันวาคม – หยุดวันพ่อแห่งชาติ
 • 31 ธันวาคม – หยุดวันสิ้นปี