Home / บทความ LPG-NGV / Step-by-Step แจ้งยกเลิกการใช้งานแก๊สกับกรมการขนส่งทางบก

Step-by-Step แจ้งยกเลิกการใช้งานแก๊สกับกรมการขนส่งทางบก

แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส

บทความนี้จะเป็นข้อมูลทางเลือกให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ที่ต้องการข้อมูลการเลิกใช้แก๊สในยุคนี้ที่น้ำมันราคาตกต่ำติดต่อกันนานหลายปี หลายๆท่านที่ใช้งานรถไม่เยอะจึงตัดสินใจที่จะเลิกใช้งานระบบแก๊ส อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าใช้งานมาจนคุ้มแล้ว หรือเตรียมตัวที่จะขายรถในอนาคต จึงถอดระบบแก๊สออกก่อน โดยทางเรามีคำแนะนำดังนี้ครับ

แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส

สำหรับรถบางคันที่ติดตั้งแก๊สแล้วไม่ได้ใช้งานระบบแก๊สรถยนต์เลย ใช้งานแต่น้ำมันอย่างเดียว โดยขาดการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะ อาจไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะระบบน้ำหล่อเย็นของตัวรถที่มีการพ่วงต่อเข้าไปยังหม้อต้มของระบบแก๊สรถยนต์ ซึ่งอาจมีการรั่วซึมได้เมื่อผ่านการใช้งานมาถึงระยะนึง ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าในระยะยาวจะอาจจะไม่ได้ใช้งานระบบแก๊สรถยนต์อีก การใช้ยกเลิกการใช้แก๊สอาจเป็นทางเลือกนึงครับ

หากต้องการที่จะถอดแก๊สรถยนต์ ดูรายละเอียดได้ที่
ราคาถอดระบบแก๊สรถยนต์

ขั้นตอนการแจ้งยกเลิกใช้แก๊ส

แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส
1) ทำการถอดระบบแก๊สรถยนต์ทั้ง LPG และ NGV

ขั้นตอนนี้เป็นการถอดชุดส่วนควบของระบบแก๊สรถยนต์ ทั้งระบบหัวฉีด ระบบไฟฟ้ารถยนต์ของอุปกรณ์แก๊ส และเอาถังแก๊สออกจากตัวรถ เพื่อให้รถของเรากลับมามีสภาพเหมือนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน 100% ก่อน
แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส
2) ทำการเตรียมเอกสารดังนี้
สามารถแจ้งยกเลิกใช้แก๊สที่สำนักขนส่งพื้้นที่ใดก็ได้ทั่วประเทศ

 •       สำเนาบัตรประชนชน (เจ้าของรถ)
 •       สำเนาทะเบียนรถ
 •       หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ไปดำเนินการแจ้งยกเลิกการใช้แก๊สด้วยตัวเอง)

แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส
3) ทำการกรอกแบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ

สำหรับเอกสารแบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ให้ทำการพิมพ์หน้า-หลังให้อยู่แผ่นเดียวกัน โดยทำการกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน และติ๊กถูกในช่องเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็น เบนซิน และแนบหลักฐานประกอบคำขอคือ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนรถ ไปด้วย
แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส
4)นำรถเข้าทำการตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบก

เมื่อเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ให้นำรถที่ได้ถอดระบบแก๊สรถยนต์ออกเรียบร้อยแล้ว ไปยังกรมการขนส่งทางบกในเขตพื้นที่ที่สะดวก และทำการขับรถเข้าตรวจสภาพยังช่องตรวจของอาคารตรวจสภาพในพื้นที่ของกรมการขนส่งทางบก
แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส
5)เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบยืนยันการยกเลิกการใช้แก๊ส

เมื่อเจ้าหน้าที่ของขนส่งได้ทำการตรวจสภาพแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการกรอกข้อมูลลงบนด้านหลังของแบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ และทำการขูดเลขตัวถังรถ พร้อมกับทำการแปะเลขตัวถังรถที่ได้ทำการยืนยันการตรวจสภาพแล้ว
แจ้งขนส่งยกเลิกการใช้แก๊ส
6)ทำการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนสุดท้าย ทำการชำระเงินกับ โดยหากเรามีเล่มทะเบียนรถตัวจริงให้เรานำไปด้วย เพราะเจ้าหน้าที่จะทำการอัพเดทเล่มทะเบียนรถ โดยเอาหมายเลขถังแก๊สออกจากเล่มทะเบียนรถ และชนิดเชื้อเพลิงจะกลับมาใช้งานเป็นการใช้งานน้ำมันเบนซินโดยอย่างเดียว เป็นการจบขั้นตอนการยกเลิกการใช้งานระบบแก๊สรถยนต์อย่างสมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมการแจ้งยกเลิกการใช้แก๊สกับกรมการขนส่งทางบก (อัพเดท ม.ค. 62)

 • ค่าทำเนียมการแจ้งยกเลิกใช้แก๊ส LPG
  (ค่าธรรมเนียมรายการคำขอ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมรายการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ 50 บาท,ค่าตรวจสภาพ 50 บาท)
  รวม 105 บาทสำหรับการแจ้งลงเล่มถอดแก๊ส LPG
 • ค่าทำเนียมการแจ้งยกเลิกใช้แก๊ส NGV
  (ค่าธรรมเนียมรายการคำขอ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมรายการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ 50 บาท,ค่าตรวจสภาพ 50 บาท)
  รวม 105 บาทสำหรับการแจ้งลงเล่มถอดแก๊ส NGV

หากรถท่านใด ทำประกันชั้น 1 หรือ ประกันชั้น 3+ เอาไว้ (ลดค่าเบี้ยประกันได้เลย)
ถ้าท่านเจ้าของรถท่านใด ได้ทำประกันโดยครอบคลุมความเสียหายของระบบแก๊สไปแล้ว อย่าลืมทำการแจ้งประกัน ว่าเราได้ทำการถอดระบบแก๊สรถยนต์ออกเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันในปีถัดไป ทางประกันอาจจะให้เราทำการ แฟกซ์สำเนาทะเบียนรถที่ได้มีการแก้ไขรายละเอียดแล้วให้กับทางประกันเพื่อเป็นการยืนยัน

การแจ้งยกเลิกใช้แก๊ส หากรถยังผ่อนไฟแนนซ์
หากคุณลูกค้าได้ทำการถอดแก๊สรถยนต์ทั้งคัน เรียบร้อยแล้วและทำการแจ้งยกเลิกกับกรมการขนส่งทางบกตามขั้นตอนด้านบนแล้ว ให้ทำการขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก พิมพ์สำเนาทะเบียนรถที่ทำการยกเลิกใช้งานแก๊สแล้ว โดยในหน้ารายการจดทะเบียน เลขถังแก๊สจะถูกยกเลิกออกไป ในสำเนาทะเบียนรถที่ได้แจ้งยกเลิกไปแล้ว ให้ทำการแฟกซ์เอกสารตัวนี้ ให้กับทางไฟแนนซ์ เพื่อเป็นการแจ้งอัพเดทให้กับทางไฟแนนซ์ (หากคุณลูกค้าลืมขอสำเนาทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบก ให้ทำการแจ้งไฟแนนซ์ได้เลย โดยไฟแนนซ์จะเอาเล่มทะเบียนรถไปทำการอัพเดทที่กรมการขนส่งทางบก แต่อาจมีค่าใช้จ่ายกับบางไฟแนนซ์)

About Admin

Check Also

ติดแก๊สรถยนต์ เลือก LPG หรือ NGV ดี?

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน คือ เชื้อเพลิง LPG และ NGV หลายท่านอาจสงสัยว่า ควรจะเลือกอะไรดี ซึ่งทั้ง LPG และ NGV ต่างมีข้อดีและความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งการตัดสินใจอาจต้องเลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานในชีวิตประจำวันของแต่ละท่าน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *